Cienījamie «Atbalsta» lasītāji!

No sirds pateicamies Jums par laiku, ko esat pavadījuši kopā ar «Atbalstu» un par mūsu žurnālam izrādīto uzticību. Diemžēl dzīve un preses izdevumu tirgus diktē savus noteikumus, tādēļ no 2017.gada jūlija žurnāls «Atbalsts» pārstāj iznākt.

Paldies visiem, kuri kopš pirmā «Atbalsta» numura iznākšanas 2011. gadā ir bijuši kopā ar mums!

Ar cieņu,
galvenā redaktore Ilona Bērziņa

Cienījamie žurnāla «Atbalsts avīze vecākai paaudzei» lasītāji!

No mums neatkarīgu apstākļu dēļ tiks pārtraukta žurnāla «Atbalsts avīze vecākai paaudzei», reģistrācijas Nr. 000703425, izdošana sākot no 2017. gada jūlija.

Sakarā ar augstāk minēto informējam, ka žurnāla vietā SIA «ZĪME» ik mēnesi nodrošinās tā abonentus ar laikrakstu «Latvijas Mājas dakteris» (vienu reizi mēnesī) līdz žurnāla «Atbalsts avīze vecākai paaudzei» atbilstošā abonementa termiņa beigām. Žurnāla abonenti, kuri jau abonē laikrakstu «Latvijas Mājas dakteris», tiks nodrošināti ar žurnāla «Latvijas Mājas dakteris» speciālizlaiduma dubulto numuru, kura periodiskums ir sešas reizes gadā (līdz gada beigām iznāks trīs numuri).

Žurnāla «Atbalsts avīze vecākai paaudzei» abonenti, kuri žurnāla vietā nevēlās saņemt citu preses izdevumu, ir tiesīgi pieprasīt abonēšanas maksas atmaksu par abonementa neizmantoto periodu. Lai saņemtu abonēšanas maksas atmaksu, jārīkojas šādi:

  • tiem žurnāla «Atbalsts avīze vecākai paaudzei» abonentiem, kuri ir noformējuši abonementu VAS «Latvijas pasts» nodaļā, jāgriežas attiecīgajā pasta nodaļā. Abonementa anulēšanas un abonēšanas maksas atmaksa tiks veikta atbilstoši VAS «Latvijas Pasts» noteikumiem.

  • Rēķina paraugstiem žurnāla «Atbalsts avīze vecākai paaudzei» abonentiem, kuri ir noformējuši abonementu SIA «ZĪME» abonēšanas punktā Ģertrūdes ielā 2, Rīgā vai veikalos «MAXIMA», vai apmaksāja SIA «ZĪME» saņemto rēķinu ir jānosūta mums rakstisks iesniegums par žurnāla «Atbalsts avīze vecākai paaudzei» abonementa anulēšanu. Iesniegumā jānorāda:
  • abonenta vārds, uzvārds,
  • personas kods,
  • apmaksātā rēķina numurs vai žurnāla precīza piegādes adrese,
  • abonenta tālrunis, 
  • bankas rekvizīti atmaksas saņemšanai (banka nosaukums un abonenta norēķinu konta numurs). 

Abonementa anulēšana tiks veikta nākamajā mēnesī pēc iesnieguma saņemšanas. Abonēšanas maksas atmaksa tiks veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Iesniegumu lūdzam nosūtīt SIA «ZĪME» pēc adreses: Mārtiņa iela 9, Rīga, LV-1048.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Ar cieņu,
SIA «ZĪME»