Abonents apņemas:

 • pārliecināties, ka Preses izdevuma piegādes adrese uzrādīta pareizi;

 • saglabāt izrakstīto rēķinu Preses izdevuma abonēšanas apmaksai, kā arī tas apmaksas dokumentu (kvīti) līdz abonēšanas izbeigšanai;

 • nodrošināt pastkastītes standartu atbilstību spēkā esošajiem Ministru Kabineta noteikumiem, ja Abonents noformēja Preses izdevuma abonementu ar piegādi līdz mājas pastkastītei.

Abonents ir tiesīgs:

 • mainīt Preses izdevuma piegādes adresi. Šajā gadījumā Abonents brīdina Izdevniecību par piegādes adreses maiņu ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu iepriekš, ja Preses izdevuma periodiskums ir divas reizes mēnesī vai biežāk, un ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu iepriekš, ja Preses izdevuma periodiskums ir viena reize mēnesī vai retāk. Preses izdevuma piegādes adreses maiņa ir maksas pakalpojumus. Piegādes adreses maiņai jāgriežas Izdevniecība, zvanot pa tālruni +371 67‑06‑81‑41, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.30, vai nosūtot attiecīgo iesniegumu uz e-pasta adresi: abonents@pdc.lv.

 • anulēt Preses izdevuma abonementu. Šajā gadījumā Abonents brīdina Izdevniecību par abonementa anulēšanu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu iepriekš un ne vēlāk kā līdz tekoša mēneša 20. datumam. Preses izdevuma abonementa anulēšana notiek, sakot no nākama mēneša 1. datuma. Abonementa anulēšanai jāgriežas Izdevniecība, zvanot pa tālruni +371 67‑06‑81‑41, darba dienās no plkst. 9.30 līdz plkst. 16.30, vai nosūtot attiecīgo iesniegumu uz e-pasta adresi: abonents@pdc.lv.

 • patstāvīgi saņemt abonēto Preses izdevumu kopā ar visiem pielikumiem izvelētajā veikalā «MAXIMA» abonementa «Pats sevi pastnieks” («Сам себе почтальон») darbības laikā. Abonents ir tiesīgs saņemt Preses izdevumu attiecīgajā veikalā «MAXIMA» sekojošos termiņos:

 • «MAXIMA X» – abonētā Preses izdevuma iznākšanas dienā,

 • «MAXIMA XX» – divu dienu laikā no abonētā Preses izdevuma iznākšanas dienas,

 • «MAXIMA XXX» – trīs dienu laikā no abonētā Preses izdevuma iznākšanas dienas.

Abonents, kas noformēja abonementu «Pats sevi pastnieks» («Сам себе почтальон») ir tiesīgs nodot apliecību* abonētā Preses izdevuma saņemšanai veikalā «MAXIMA» trešajai personai.

Izdevniecība apņemas:

 • nodrošināt abonentiem, kas noformēja Preses izdevumu abonēšanu «Pats sevi pastnieks» («Сам себе почтальон») *apliecības Preses izdevuma saņemšanai veikalos «MAXIMA» izsniegšanu līdz abonēšanas gada sakumam; Apliecībā tiek norādīts abonētā preses izdevuma nosaukums, veikala numurs un adrese, kā arī abonēšanas rēķina numurs;

 • nodrošināt abonēto preses izdevumu piegādi pēc rēķinā noteiktas adreses, izmantojot trešo personu pakalpojumus;

 • atmaksāt abonentam abonēšanas maksu par abonementa anulēto periodu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no attiecīgā iesnieguma saņemšanas dienas. Abonementa anulēšanai un atmaksas saņemšanai jāgriežas Izdevniecībā, zvanot pa tālruni +371 67‑06‑81‑41, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.30.

Abonents ir brīdināts, ka ja rēķins abonēšanas maksas samaksai ir noformēts, bet netika apmaksāts rēķinā noteiktajā termiņā, rēķins tiks anulēts automātiski un rēķinā minētā preses izdevuma piegāde netiks veikta.